Đặt hàng thành công
0 Sản phẩm Kiểm tra đơn hàng [ >> ]

Hãng sản xuất

Sơn bóng mau khô Seche
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn màu Seche
120 màu
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn China Glaze
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn dưỡng Nails Alive
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Nails Alive Hồng
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Nails Alive Xanh
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn dưỡng Nail Tek
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn dưỡng, Base OPI
USA
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn dưỡng OPI ENVY
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn OPI
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn màu IBD
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bond Aid
OPI -USA (30 ml)
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bond Gelish
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gelish
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gelish
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel màu Gelish -Harmony
USA
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn Cucio
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
GEL IBD
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel màu IBD
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn gel ibd - Base, Top
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel màu OPI
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel màu Cuccio
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Sơn Gel KiaraSky
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel màu CND
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax lông GiGi 0330
USA
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax GiGi 0888
USA - Bikini ( không dùng giấy vải)
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax GiGi 0899
USA - Bikini ( không dùng giấy vải)
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
No Sting Wax - 14 oz
#0342
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
No Sting Wax - 14 oz
#0341
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Milk Chocolate Crème Wax - 14 oz
#0251
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
acai + blueberry wax - 14 oz.
#0356
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
cranberry + pomegranate wax - 14 oz.
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
No Bump Solution
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Slow Grow with Argan Oil - 8 oz (ức chế chậm mộc lông)
#0740
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax Off - 16 oz
#0885
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Post Wax Cooling Gel - 16 oz.
#0775
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Strips for the Face - 12 Applications
#0670
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Cream- For Legs & Bikini
#0445
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Strips for the Body - 24 Applications
#0660
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Cream- For the Face
#0435
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bikini Soothing Cream - 3 oz.
#0480
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gentle Bleaching Cream - 1 oz & 1.5 oz
#0440
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Anesthetic Numbing Spray - 1.5 oz.
#0725
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Nước cầm máu
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Brazilian Waxing Kit - 1 Kit
#0953 - #0954
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Nồi Wax GiGi 0225CE
220v
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Waxer
#45010
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on waxer
#40216
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Space Saver Warmer - 8 & 14 oz
#0892
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Refills
#47342 - 0273
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Refills
#41632
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Refills
#41633
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Epilating Lotion Pre Pack - 2 oz.
#00790
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Primer ibd (USA)
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bonder (chất kết dính gel đắp)
60805
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel bóng ibd
60515
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Ultra seal 14ml
97200
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Clear Gel 236g 8oz
603080
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Builder Gel - white - Led/UV
61180
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bột SNS French White 2oz
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bột SNS Sunscreen 2oz
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bột SNS Dark Pink 2oz
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bột SNS Nature Sheer 2oz
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bột SNS Natural Pink 2oz
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
EA Base Coat 14.1ml
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel Base 18.9ml
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Gel Top 18.9ml
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Brush Softener 14.1ml
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ

 

CỬA HÀNG 406

Địa chỉ : 406 Nguyễn Trãi , Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel : 08.3838 1919 - 3838 2255 Phone: 0916.18.88.18 - 0902.62.62.92
Email : kemviet406@yahoo.com
Website : http://www.kemviet.com.vn

 
Hotline : 08.3838 1919
Hotline : 08.3838 2255
Di động : 0902 62 62 92
Sản phẩm số 1