Đặt hàng thành công
0 Sản phẩm Kiểm tra đơn hàng [ >> ]

Wax lông

Gentle Bleaching Cream - 1 oz & 1.5 oz
#0440
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Refills
#47342 - 0273
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
No Sting Wax - 14 oz
#0342
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax Off - 16 oz
#0885
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
No Bump Solution
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Waxer
#45010
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on waxer
#40216
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax Warmer - 8 & 14 oz
#0225
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Brazilian Waxing Kit - 1 Kit
#0953 - #0954
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Cream- For the Face
#0435
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Epilating Lotion Pre Pack - 2 oz.
#00790
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Cream- For Legs & Bikini
#0445
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Strips for the Body - 24 Applications
#0660
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Slow Grow with Argan Oil - 8 oz (ức chế chậm mộc lông)
#0740
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Refills
#41633
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax lông GiGi 0330
USA
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Anesthetic Numbing Spray - 1.5 oz.
#0725
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Milk Chocolate Crème Wax - 14 oz
#0251
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Chocolate Wax Refills
#47342
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Hair Removal Strips for the Face - 12 Applications
#0670
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Space Saver Warmer - 8 & 14 oz
#0892
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Bikini Soothing Cream - 3 oz.
#0480
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
No Sting Wax - 14 oz
#0341
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
acai + blueberry wax - 14 oz.
#0356
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Roll-on Refills
#41632
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax GiGi 0888
USA - Bikini ( không dùng giấy vải)
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Post Wax Cooling Gel - 16 oz.
#0775
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
cranberry + pomegranate wax - 14 oz.
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax GiGi 0899
USA - Bikini ( không dùng giấy vải)
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax GiGi 0660 (24 miếng)
USA
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Wax GiGi 0670 (24 miếng)
USA
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ
Kem ức chế mọc lông GiGi 0740
USA
Giá sỉ : Liên hệ
Giá lẻ : Liên hệ

 

CỬA HÀNG 406

Địa chỉ : 406 Nguyễn Trãi , Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel : 08.3838 1919 - 3838 2255 Phone: 0916.18.88.18 - 0902.62.62.92
Email : kemviet406@yahoo.com
Website : http://www.kemviet.com.vn

 
Hotline : 08.3838 1919
Hotline : 08.3838 2255
Di động : 0902 62 62 92
Sản phẩm số 1